ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το θερινό σχολείο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα τρίτου HISEC 2024