ΤΡΙΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (HISEC)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας, Ψαθάκι

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Το Τρίτο Θερινό Σχολείο Ιστορίας και Οικονομίας (HISEC 2024) μελετά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη διελκυστίνδα πολιτικής και οικονομίας. Προσεγγίζει με συστηματικό και διεπιστημονικό τρόπο τους παράγοντες και τις δυνάμεις που επηρεάζουν την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής αλλά και τις σχέσεις τους με τους τόπους προέλευσης. Εξετάζει παραδείγματα του παρελθόντος, όπως οι πολιτικοί πρόσφυγες αλλά και η κρίση του 2015, ενώ καθιστά ευδιάκριτες τις προκλήσεις του αύριο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τριάντα (30) προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες σχετικών επιστημονικών κλάδων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ θα υπάρχουν και προσκεκλημένα μέλη άλλων Πανεπιστημίων. Το θερινό σχολείο θα το τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες που θα συμμετέχουν στις κεντρικές ομιλίες, μεταξύ των οποίων είναι ο Νίκος Μαραντζίδης – Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Στράτος Δορδανάς – Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διεξαγωγή του θερινού σχολείου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Τα έξοδα συμμετοχής ορίζονται στα 60 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και καλύπτουν:

  • Φάκελο παρακολούθησης
  • Τρία δείπνα (Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο)

ΕΓΓΡΑΦΗ

H αίτηση συμμετοχής γίνεται καταθέτοντας ηλεκτρονική αίτηση στο hisec@uoi.gr μέχρι τις 13 Μαΐου 2024.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος μαθημάτων, θα απονεμηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.
Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής, συμπληρώστε την και στείλτε την στο hisec@uoi.gr (προσοχή: επισυνάψτε σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπως ζητά η αίτηση).

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HISEC2024

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρήστος Γκόγκος - Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώστας Καραμάνης - Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώστας Καρανάτσης - Αναπλ. Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ευάγγελος Κουμανάκος - Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ηλίας Σκουλίδας - Επικ. Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λάμπρος Φλιτούρης - Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το θερινό σχολείο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Το θερινό σχολείο θα το τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες που θα συμμετέχουν στις κεντρικές ομιλίες.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο θερινό σχολείο διδάσκουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  • Εργαστήριο Αγοράς, Εργασίας, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Εργαστήριο Μελέτης Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Εργαστήριο Βαλκανικών και Ανατολικών Μουσικών, Ιστορίας και Πολιτισμών / Τμήμα Μουσικών Σπουδών
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής / Σχολή Κοινωνικών Επιστημών